Հայերեն
English
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ և ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ»
Ներբեռնել համաժողովի ծրագիրը
RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT BY THE REPUBLIC OF ARMENIA: PROBLEMS AND PROCESS
Download Conference Programme
Membership
 
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Ծննդյան ամսաթիվ եւ վայր
Հասցե (մշտական և/կամ ժամանակավոր)
Հեռախոս
Բջջային
Էլ. հասցե
Ընտանեկան դրություն
Այլ հասարակական կազմակերպության կամ կուսակցության անդամ
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն (ֆաուլտետ, կոչում)
Ներկա աշխատանքային վայր, պաշտոն.
Նախկին աշխատանքային հարաբերություններ.
Գիտական ակտիվություն.
Տպագրված գիտական հոդվածներ.
Ինչո՞ւ եք ցանկանոմ անդամակցել Կենտրոնին.
Այլ տեղեկություններ.