Հայերեն
English
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ և ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ»
Ներբեռնել համաժողովի ծրագիրը
RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT BY THE REPUBLIC OF ARMENIA: PROBLEMS AND PROCESS
Download Conference Programme
Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ

Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ

2016 թ․ սեպեմբերից սկսած Ջեսափի միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի ազգային կազմակերպումն իրականացնում է Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ջանքերով․ Ջեսափի անվան Միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի ազգային ադմինիստրատորն է հանդիսանում Եղիշե Կիրակոսյանը։ Դատախաղին մասնակցելու համար թիմերի գրանցումն արդեն բաց է։ Բոլոր հետաքրքրված համալսարնաների թիմերը կարող են գրանցվել այստեղ՝ Ջեսափի թիմերի գրանցում
Գրանցման վերջնաժամկետն է 2016 թ․ նոյեմբերի 17-ը։