Հայերեն
English
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ և ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ»
Ներբեռնել համաժողովի ծրագիրը
RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT BY THE REPUBLIC OF ARMENIA: PROBLEMS AND PROCESS
Download Conference Programme
Գործունեություն

Ամենամյա համաժողով միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ ԿԽՄԿ և Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի հետ միասին

Ամենամյա ամառային դպրոց միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ ԿԽՄԿ և Հայաստանում Ամերիկյան համալսարանի հետ միասին

Միջազգային և համեմատական իրավունքի տարեգրքի հրատարակում

Ամենամյա համաժողովներ միջազգային իրավունքի արդիական հարցերի վերաբերյալ (ինքնորոշում, ցեղասպանություն, ինտեգրման հարցեր և այլն)