Հայերեն
English
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ և ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ»
Ներբեռնել համաժողովի ծրագիրը
RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT BY THE REPUBLIC OF ARMENIA: PROBLEMS AND PROCESS
Download Conference Programme
Գրադարան
Միջազգային հանրային իրավունք
Չիրաղովն և այլոք ընդդեմ Հայաստանի (նյութը հրապարակվել է 2015թ. մարտի 1-ին)

Ներկայացվող ուսումնասիրությունը նվիրված է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից քննվող Չիրաղովն ընդդեմ Հայաստանի գործի առավե վիճահարույց հարցերի վերհանմանը և ներկայացմանը: Մասնավորապես քննարկվում են ՄԻԵԴ իրավազորության և վերջինիս կողմից պետությունների պատասխանատվության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի նորմերի կիրառման հարցերը:
Հետազոտությունը կհրատարակվի Միջազգային և համեմատական իրավունքի տարեգրքի երկրորդ համարում:

1-ը մարտի 2015 թ.

201 ԿԲ